Pravasi Channel

പ്രതികരണങ്ങൾ

10 ലക്ഷം എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കാൻ അപേക്ഷ (

Abey

2021-09-17 01:59:43

News

🙏2000000 ലക്ഷത്തിൽ പരം വിശ്വാസികളെ നയിക്കാൻ തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബഹുമാന്യ സഭാ പിതാവിന് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്നു ഓർത്തഡോക്സ്‌ - യാക്കോബായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുമായി എല്ലാ വഴക്കും പിണക്കവും തീർത്തു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പള്ളി പഴേ പോലെ സ്നേഹവും പരസ്പര വിവാഹവും എല്ലാം മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കല്പന ദൈവ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു ധൈര്യമായി ഇറക്കിയാൽ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തിയാൽ തന്റെ ദേവലോകത്തെ സിംഹാസനവും അജഗണവും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. വന്ദ്യ പിതാവേ അധികാരം കയ്യിൽ ഇരിക്കുവല്ല്യോ ഒറ്റ വാക്കിൽ തീരാനുള്ള പ്രശനം അല്ലെ ഉള്ളൂ? തന്റെ സഹോദരനോട് പിണക്കം വച്ച് കൊണ്ട് എത്ര കുർബാന ചൊല്ലിയാലും വേദ പുസ്തക പ്രകാരം ദൈവം പ്രസാദിക്കും എന്ന് ദൈവ വചനം അറിയുന്ന ഒറ്റ ആളും വിശ്വസിക്കില്ല. (യേശു വിന്റെ പഠിപ്പീരുകൾ മുഴുവൻ ക്ഷമിക്കാനും,സഹിക്കാനും,അതിലുപരി സ്നേഹിക്കാനും,മനസ്സലിവും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു.) ക്രിസ്തിയാനികൾക്ക് വളരെ അധികം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഈ കാലത്തു് ജാതീയരുടെ ഇടയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ വഴക്കും വക്കാണവുമായി വീണ്ടും കോടതി കയറി ഇറങ്ങി പള്ളി പിടുത്തവും,തെരുവിൽ തമ്മിൽ തല്ലും,ശവം വച്ച് ചീത്ത വിളിയും,കുടുംബക്കാരെ തമ്മിൽ പിണക്കിയും കഴിഞ്ഞ 5 -8 വർഷം കണ്ടപോലെ ഇനിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകാതെ ഒരു മടങ്ങി വരവിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമോ എന്ന് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ,മാസങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുക്ക് കാണാം.ഒരു കല്യാണം പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്താൻ മേലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയില്ല? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗ്രേറ്റ് കമ്മിഷൻ....... [ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.] എന്നായിരുന്നു. അല്ലാതെ ലോകം ഒക്കെയും ദൈവ മക്കളെ ലോകക്കാരുടെ ഇടയിൽ നാറ്റിക്കുക എന്നല്ലായിരുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായെങ്കിലേ പ്രയോജനം ഉള്ളൂ. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുക മാത്രം അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുയും ചെയ്യുന്നു.🙏 എബി

Abey

2021-09-16 23:29:23

News

The Syro Malabar Church Synod is not obeying Pope Francis. They decide everything without discussing with priests and lay people.

Mr Syro

2021-09-16 22:40:39

News

View More

ENGLISH-AMERICA

English HEADLINES